แต่งบ้านให้น่าอยู่ รับอาเซียน

selling-your-home-cedar-shingle-homeหรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะเป็นรูปแบบของถุงหอมแขวนเอาไว้นอกบ้าน ด้วยความเชื่อที่ว่าจะสามารถขจัดโรคภัยไข้เจ็บจากเด็กๆ ได้และนั้นจึงเป็นที่มาของเทศกาลวันเด็กผู้ชายนั้นเอง นี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าผู้ชายมักโดนให้ความสำคัญมากกว่าผู้หญิง ในปัจจุบันวันเด็กผู้ชายได้กลายเป็นประเพณีสำคัญของชาวญี่ปุ่นไปแล้วและปัจจุบันนี้ได้ให้ความสำคัญทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเท่าเทียมกัน โดยยึดเอาวันที่ห้าพฤษภาคม ตามปฏิทินสากลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ อย่างไรก็ตามพิธีกรรมแบบดั่งเดิมยังถูกคงไว้ เพื่ออวบพรให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนยาว อันนี้จะขึ้นอยู่กับฐานะเจ้าภาพ ถ้าฐานะเจ้าภาพไม่ดีก็จะจัดสามวัน

สปา-Noora-Spa-มาราเกช-หัวหิน-รีสอร์ท-แอนด์-สปาส่วนเจ้าภาพฐานะดีก็จะจัดเจ็ดวัน ดั้งนั้นจะเห็นได้ว่าระยะเวลาของการจัดงานขึ้นบ้านใหม่จะขึ้นอยู่กับฐานะของเจ้าภาพ แต่ในทุกวันนี้เรากลับเห็นว่าหากมีการจัดงานขึ้นบ้านใหม่เกิดขึ้นเจ้าของบ้านจะเข้ามาเสนอให้เจ้าภาพยืดระยะเวลาในการเฝ้าขึ้นบ้านใหม่ให้ยาวนานขึ้นเท่าที่จะต่อรองได้ ตัวอย่างเช่น แทนที่จะมีงานขึ้นบ้านใหม่เพียงสามวัน เจ้าของบ้านก็จะขอขยายระยะเวลาเป็นห้าวันหรือเจ็ดวัน พิธีการดังกล่าวถือได้ว่าเป็นพิธีการที่ได้รับการสนับสนุนอย่างยิ่งเพราะเป็นการให้ความสำคัญกับเด็กๆ ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ก็คงคลายๆ กันกับวันเด็กแห่งชาติของเมืองไทยที่จะจัดกิจกรรมให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และได้ศึกษาสิ่งใหม่ๆ มากมายที่เหล่าผู้ใหญ่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันร่วมมือจัดหาสิ่งที่จะให้ความรู้กับเด็กๆ ได้มาสัมผัส ที่เห็นได้ชัดก็คงจะเป็นการโชว์เครื่องบินหรือรถถังให้เด็กๆ ได้ขึ้นไปลองขับ ทางเจ้าของบ้านเองจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดบ้าน

ผู้ชายในฝันไม่ได้หายาก

โดยมีการจ่ายเงินก้อนหนึ่งให้แก่เจ้าภาพงานขึ้นบ้านใหม่ที่ให้เรียกว่า เป็นการทำบุญ หรือถ้าเรียกเป็นภาษาทางการหน่อยก็จะเรียกว่า การประมูลงานขึ้นบ้านก็ได้ ในส่วนของเงินทำบุญงานขึ้นบ้านจากทางเจ้าของบ้านอาจจะอยู่ที่ระหว่างหนึ่งพันถึงหนึ่งหมื่นบาทต่อคืน พอรู้แบบนี้แล้วเราก็จิตนาการตามเลยว่าถ้าจ่ายขนาดนี้แล้วแสดงว่ากำไรที่ได้จากผู้รับเหมาต่อวันต้องเป็นเงินที่มากพอสมควร แต่ก็อย่างว่า ยังไงเจ้าของบ้านก็จะต้องดูฐานะของเจ้าของงานขึ้นบ้านด้วยว่าเป็นอย่างไร ดูด้วยว่างานขึ้นบ้านจัดขึ้นที่ไหน ในอำเภอชั้นใดแต่ด้านวันสำคัญของเด็กผู้ชายเพื่อให้เด็กเกิดจิตนาการไปพร้อมๆ กับการให้ความรู้ของผู้ใหญ่ ที่ต้องการจะแทรกสอดเอาความรู้ในเชิงประวัติศาสตร์ของชาติให้เด็ก ได้จดจำและรู้ที่มาของสิ่งต่างๆ เพราะสิ่งที่เด็กจะได้เรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด ยิ่งมีหลายอย่างให้เรียนรู้ เด็กยิ่งสนใจในสิ่งนั้นมากขึ้น